Thuốc Fendona diệt ruồi, muỗi, kiến, gián, bọ chét (50ml)

1