Rắn ráo

Rắn ráo là loài rắn thường sống trên cây, có nguồn gốc từ vùng bán sa mạc ở Châu Phi.

Danh mục: