Rắn phì

– Cực kỳ độc và là một trong các loài rắn độc nhất. Cản trở sự phân bào – phá hủy tế bào và độc hại thần kinh – tấn công hệ thần kinh trung ương của nạn nhân.

Danh mục: