Rắn độc nam mỹ

– Thường sống ở các khu vực rừng rậm và màu sắc cũng như các dấu trên cơ thể giúp chúng nguy trang tốt.

– Chủ yếu hoạt động về đêm.

Danh mục: