Máy phun thuốc STIHL SR

1

Máy phun thuốc trang bị van điều chỉnh từ mức 1 – mức 6 giúp phun hóa chất hiệu quả, năng suất. STIHL SR 5600 sử dụng động cơ 2 thì, nhiên liệu xăng pha nhớt. Công suất động cơ là 2.600W giúp phun thuốc nhanh chóng, lưu lượng phun đạt 1.260 m3/giờ. Tốc độ phun từ 0.09 – 2.91 lít/phút.